Skoler og barnehager er stengt, kultur og idrettstilbud har opphørt og vi får beskjed om å omgås i minst mulig grad. Dette gir store utfordringer for hver enkelt. Men; det utvises stor forståelse, dugnadsånd og solidaritet fra alle i hele kommunen. Helt fantastisk! Dere bidrar sterkt til at kommunen fortsatt ikke har påvist koronasmitte. Tusen hjertelig takk!
Jeg vil også rette en stor takk til vår hyttebefolkning som viser storsinn og solidaritet ved å dra fra hyttene sine. Dere bidrar på den måten til å hindre smittespredning og til at vi har kapasitet til å ta vare på vår egen befolkning i denne vanskelige tida vi er inne i. Vi er glade i hyttefolket vårt og vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake når dette er over. Tusen hjertelig takk til dere også!
Media oversvømmes av artikler og innlegg om de som ikke vil forlate hyttene sine. De er i et stort mindretall og jeg ber om at dette mindretallet ikke skal prege vår oppfatning av våre hytteinnbyggere. Så vil jeg oppfordre dere som ikke ennå har dratt fra hytta til å lytte til regjeringens oppfordring om å reise hjem og på den måten bidra i fellesskapet.
På grunn av stort arbeidspress i kommuneadministrasjonen vil jeg be dere, som mener dere har krav på reduserte skatter og avgifter på grunn av mindre bruk av hytta, om ikke å belaste kommuneadministrasjonen med flere henvendelser nå. Dette kommer vi tilbake til når situasjonen har normalisert seg.  
Koronaviruset rammer oss alle, men noen blir spesielt hardt rammet nå når skoler og barnehager stenges og SFO og andre omsorgstilbud reduseres til et minimum.  Øyer er en stor reiselivskommune og mange har mistet eller kommer til å miste jobbene sine. Det er de jeg tenker mest på akkurat nå. Vis omtanke for hverandre!

Hilsen en svært takknemlig ordfører
Jon Halvor Midtmageli