Sted: Øyer Helsehus, Kjørkjebakken 11, Tretten

 

KURSPROGRAM

Fem tirsdager fra 15. oktober til 12. november kl 18.00-21.00

Om demenssykdommer, årsak, forløp, behandling

Kommunikasjon med personer med demens.

Hvordan mestre hverdagen.

Samvær og samhandling, sorg og tap.

Om lover og rettigheter.

Stønadsordninger.

Tilbud og tiltak på ulike nivåer i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune.

Diverse hjelpemidler. Spørsmål og svar.

 

Informasjon: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Påmelding: Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland

Tlf.: 62 51 79 10  * E-post: hedop@nasjonalforeningen.no

 

Påmeldingsfrist:   1. oktober 2019

Pris:                       Kr 250,00 pr. deltager (faktura blir tilsendt)

VELKOMMEN