Det er alltid en stor glede å møte pilegrimer og andre vandrere langs Gudbrandsdalsleden. Leden som starter her i Øyer. Med en ny attraksjon og en gapahuk som ble bygget i 2018. Alltid en glede å gå gjennom besøksbøkene for både den nye og den "gamle". Den nye "servicebua" ble åpnet 5. juni 2022, med toaletter og strøm  for lading av elektronisk utstyr. Av alle slag. Kort oppssummert; den opprinnelige gapahuken benyttes flittig, flere har overnattet der. Det nye toalettsystemet i servicebua har litt oppstartsproblemer, noe som vil ordne seg etter hvert. I tillegg vil det bli boret brønn slik at vandrerne kan slukke tørsten. Pilegrimer og vandrere fra 16 nasjoner har skrevet i besøksbøkene. De mest langveisfarende kom fra hhv Sør-Korea, Canada og USA. Flest fra Tyskland (rundt 50 %), deretter Tsjekkia og selvfølgelig mange på dagstur i nærområdet. En tsjekkisk vandrer med ponni, flere med hunder. Mange vandrere velger å gå forbi. Både fordi gapahuken og servicebua er "opptatt". Mange vandrere har fått inn et nytt ord i sitt språk ; "gapahuk" :-). Pandemien er over, det internasjonale Øyer utvikler seg videre. Internasjonalt. Forfatter: Simen Ensby