Nye Veier AS har nå utarbeidet planforslag for strekningen Storhove - Øyer.  

Under følger dokumentene som er oversendt for kommunal behandling:

Oversendelsesbrev fra Nye Veier AS

Plankart - alternativ C0

Plankart - alternativ C1

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

KU-rapporter:

Fagrapporter:

 

Mange av dokumentene er av en slik størrelse at de ikke er egnet til å distribueres pr epost. Derfor legges de ut på hjemmesiden slik at alle kan lese de via linker. Det er utarbeidet støyvarselkart for strekningen. Disse kan sees på Tingberg inntil de legges på hjemmesiden.

For nærmere informasjon og spørsmål kan fagleder plan kontaktes:
Anita Lerfald Vedum: 611 01 059