Kommunedirektøren i Øyer kommune melder om at situasjonen fortsatt er uoversiktlig angående innbruddet som har vært ved Øyer ungdomsskole. Det er påstått at det er tatt ut sensitive opplysninger fra personalarkivet og eventuelt også elevarkivet, men kommunen har enda ikke lykkes med å få oversikt over hvilke dokumenter dette eventuelt er, heller ikke omfanget av det påståtte forholdet. Forholdet er anmeldt til politiet, og det er meldt avvik til Datatilsynet. 
 
Administrasjonen har gjennom kartleggingen med å få oversikt, avdekket at gjeldende rutiner på adgangskontroll til skolen ikke er fulgt. Kommunedirektøren beklager dette og har iverksatt sikringstiltak for å få kontroll over situasjonen. 
 
Siden kommunen ikke har oversikt over hvilke opplysninger som eventuelt er på avveie,  ønsker kommunedirektøren å informere alle tidligere ansatte og elever ved ungdomsskolen, om at sensitive opplysninger kan ha blitt delt ut til uvedkomne. 
Fra før er nåværende elever/foresatte og ansatte blitt informert om dette.
 
Kommunen vil samarbeide med Datatilsynet og Personvernombudet i det videre arbeidet, og vil følge opp de som eventuelt har fått sine sensitive opplysninger på avveie, så fort kommunen får oversikt over dette.
 
Ved spørsmål om saken kan de rettes til Servicetorget på telefon 612 68100,
og/eller Personvernombudet Christoph Køsling på telefon 94820460