Formålet er å motivere til økt aktivitet og at hver enkelt skal vite om kommunens tilbud og tilbud fra frivillige lag og organisasjoner. Prosjektet har som mål at de eldre i kommunen skal ha kunnskap om hva de selv kan gjøre for å mestre hverdagen, ha best mulig livskvalitet og hva de eventuelt kan få hjelp til.  Det er også viktig at kommunen får oversikt over ressurser og behov hos denne gruppen.

Kommunen, ved virksomhet Pleie og omsorgstjenester, har fått prosjektmidler fra fylkeskommunen til å lage rutiner/arbeidsverktøy for hjemmebesøkene. Hjemmebesøkene er frivillige og vil i prosjektperioden bli gitt til noen tilfeldig utvalgte. Verktøy er nå testet ut og i løpet av januar og februar 2015 vil flere få tilbud om hjemmebesøk. Vi håper dere takker ja til det. 

Det er også mulig å ta kontakt hvis du selv eller noen du kjenner kan ha ønsker om eller behov for et besøk. Inntil videre er det teamet bestående av hjemmesykepleier Jane Trentemøller Faarup og ergoterapeut Solveig Fossum Nymoen som foretar besøkene.

Har du spørsmål eller ønsker du besøk?  Ta kontakt med:

Solveig Fossum Nymoen på Bakketun, på mobil 952 26 276 eller e-post Solveig.Fossum.Nymoen@oyer.kommune.no

Fordi denne arbeidsmåten, verktøy og tjenesteyting er innovativ har kommunen søkt om skjønnsmidler 2015 hos Fylkesmann.