Hafslund Eco Vannkraft skal gjennomføre rehabiliteringsarbeid på Hunderfossen dam denne uken. Det medfører lav vannstand f.o.m. mandag 1. mai t.o.m. torsdag 4. mai. Senking av vannstanden ved dammen starter søndag kveld, og vannstand inntil 1,2 m under normalnivå må påregnes.