Hensikten med disse kriteriene er todelt: 
  • Kriteriene skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan gjøre sitt arrangement mer bærekraftig.
  • Kriteriene legges til grunn i dialogen med arrangører og for vurdering av søknader om støtte.
 
Bærekraft har tre likestilte elementer: økonomi, miljø og sosialt. Alle tre skal i utgangspunktet vektlegges likt.

Utkast til kriterier er utarbeidet og legges herved ut på høring av Lillehammer interkommunale råd, se vedlegg.

 

Høringssvar sendes til: Lillehammerregionen vekst postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes med «Høring bærekraftige arrangement»

 

Høringsfrist er satt til 20. juni 2020.