Vi minner om lokal forskrift angående åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Denne gjelder spesielt i perioden 15.april til 15.september.

Du kan lese hele forskriften her: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner gjeldende i Øyer kommune.

I tillegg gjelder den sentrale Forskrift om brannforebygging § 3