Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sikring og rehabilitering av bygg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Når boligen eller et næringsbygg skades av brann, flom eller annen akutt hendelse, skal du kunne sette i gang rehabilitering av bygget uten å søke kommunen og uten å varsle naboer. En eventuell forhåndskonferanse skal holdes innen 5 dager etter hendelsen.
 
Eksempler på sikringstiltak er:
  • åpning av konstruksjoner og brannskiller
  • etablering av midlertidig bæring og understøttelser
  • midlertidig tetting og sikring
  • fjerning av ødelagte bygningsdeler og installasjoner
  • frakobling av vann og avløpsledninger.

Målgruppe

Boligeiere og bedrifter.

Kriterier/vilkår

Personsikkerheten må ivaretas på vanlig måte for å bruke bygget.
 
Den som er ansvarlig for å sikre bygget må passe på at sikringstiltakene følger reglene i plan- og bygningsloven.
 
Dersom bygget er bevaringsverdig, må eieren avklare nærmere med kommunen før tiltakene settes i gang. Dette gjøres i en forhåndskonferanse som skal gjennomføres innen 5 dager etter at hendelsen skjedde.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Byggesaksforskriften § 4-4 Unntak for nødvendige sikringstiltak etter akutte hendelser, § 5-2, § 7-1.

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Øyer kommune bolig og eiendom
Telefon:612 68 100
Epost:postmottak@oyer.kommune.no
Nettadresse:https://www.tjenestekatalog.no:443/Kongsvegen 325
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:2636 ØYER

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-05-31 13:14