Det har i vinter blitt utført skogsdrift i området rundt M.A.U.R. I samarbeid med Øyer kommune har skogeier og Glommen Mjøsen Skog utført plukkhogst i det nærmeste området rundt M.A.U.R. Vi håper vandrere fremdeles vil kunne får opplevelsen av et skogsmiljø rundt kunstinstallasjonen, og at de som en bonus nå også kan oppleve en flott utsikt på turen! Pilegrimsleden er noe berørt av ny skogsbilvei. Nymerking foretas til våren.