I anledning skolestarten ønsker vi at alle har fokus på trafikksikkerhet slik at barna våre kan ferdes trygt.

Mange barn skal gå til skolen de kommende ukene, og vegetasjon som hindrer sikt langs veiene kan føre til farlige situasjoner i trafikken. David Tofthagen i Trygg Trafikk i Oppland håper flest mulig barn skal gå eller sykle til og fra skolen, og understreker viktigheten av god trafikksikkerhet på skoleveiene.

- Mange bilister må krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du som bilist oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Tofthagen.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene og inn mot skolestarten.

- Alle har ansvar for å sørge for fri sikt langs veien ved ditt eget hus, det vil si klippe hekker og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen til huset ditt. Dette er et så viktig tema at ansvarsforholdene også er nedfelt i vegloven, sier Tofthagen.

Så høy kan hekken din være
Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.