Heimevernet HV05205 skal drive skyteøvelser på Skarsmoen skytebane i tidsrommer 11.-12.juni 2022.