Formål

Formålet med tilskuddet er å styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i Øyer kommune. 

Hva kan det søkes om?

 • Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Tiltak som gir bedre bredde i kommunens totale kulturtilbud.
 • Tiltak som gir tilbud til grupper med spesielle behov.
 • Tiltak som driver aktiv kulturformidling til andre.
 • Tiltak som tar sikte på å gjøre kulturminner tilgjengelig.

Slik søker du

Send oss din søknad via vårt elektroniske søknadsskjema. Fristen for å søke om kommunale kulturmidler er 1. april.

Send søknad om tilskudd til kommunale kulturmidler.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder for frivillige organisasjoner lokalisert i Øyer kommune.

 • Organisasjonen må ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre.
 • Organisasjonen må ha trafikksikkerhetsrutiner i sine retningslinjer. 
 • Arrangementer skal være rusfrie.
 • Organisasjonen skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.
 • Søker/planlagt tiltak være lokalisert i Øyer. Unntak gjøres ved interkommunale samarbeid rettet mot barn og unge.
 • Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Øyer kommune.
 • Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket.

Retningslinjer for tildeling

Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunens kulturmidler. (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF)