Fra mandag 3.juli til og med mandag 31.juli, er det sommertid på servicetotget.

Åpningstid for besøk: kl. 10.00-14.00.

Telefontid: kl. 10.00-11.00 og 11.30-14.00