Som et ledd i å rekruttere nødvendig kompetanse som kommunen har behov for, har Øyer kommune etablert stipendordning.

Først stipendordning er nå lagt ut for helsesektoren. Stipendet kan gis til heltid eller deltid bachelorstudenter i sykepleie eller vernepleie som har påbegynt studiet eller fått skriftlig bekreftelse på opptak. Studenten vil få garanti om 100% fast jobb etter fullført utdanning.

Søknadsfrist 20.2.23

 

Mer informasjon om utlysningen innen helse finner du  her.:

 

Kommunestyrets behandling av saken ligger med saksnummer 132/2022, behandlet 8.12.22. Link her.