Øyer kommune trenger stadig nye støttekontakter. Har du omsorg for andre og noen timer til overs?

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Målet er å hjelpe personen som trenger støttekontakt, slik at han/hun kan bli mer trygg på seg selv, og klarer å takle ulike livssituasjoner bedre, og omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. 

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges etter behov og ønsker. 

Støtteordningen er et tilbud til personer som trenger hjelp på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Dette kan også gjelde rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser. 

Arbeidsomfanget er vanligvis  3-4 timer per uke med enkeltpersoner eller små grupper. 

Du må disponere bil. 

Lønn etter kommunens lønnsregulativ og utgiftsdekning. 

Kontaktperson:

Kine Wøldike tlf: 48202399 eller Sunniva Øyvindsdatter Bergstedt tlf: 41610720

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, skjemaet finner du her.