Det er utplassert 107 stolper i Øyer kommune fordelt på 4 kart. I tillegg har vi et ekspedisjons kart som følger fluktruta gjennom Øyer kommune etter Tungtvanns sabotasjeaksjon i 1943.Tilbudet er åpnet og alle kart er operative fra 20. juni og stolpene står ute til 1. november.

  1. Kart Hafjell
  2. Tretten sentrum
  3. Øyer sentrum
  4. Tretten-vestside
  5. Ekspedisjonskart Fluktrute Tungtvannsabotasjeaksjonen 1943

Stolpejakten går ut på å finne stolper plasert på ulike kart i Øyer kommune. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, alle som ønsker å gjøre seg bedre kjent i bygda. Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i kommunen, samt på hjemmesiden og Facebooksiden.

Slik fungerer det:

Det første du trenger for å være med på stolpejakten er kartet hvor stolpeplasseringene er markert. Kartet eksisterer i elektronisk integrert i app. Stolpejakten-appen kan lastes ned gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart er på plass er det bare å komme seg ut å finne stolper. Det er mange stolper å finne fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader, finner du alle?

Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha oversikten over hvordan man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via Stolpejaktens nettportal, eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet. For å registrere elektronisk kreves en konto. Det kan du opprette på www.stolpejakten.no, og det er og vil alltid være gratis!

Hvordan foregår selve registreringen? Hver stolpe er påtrykt en kode og en QR-kode. For manuell registrering noteres koden rett på kartet, som senere sendes inn. For elektronisk registrering brukes enten Stolpejakten-appen for å scanne stolpenes QR-koder, eller innplotting av koden i din konto. Så enkelt!