Kommunens nåværende strømkostnadene gjør det nødvendig å innføre tiltak for strømsparing.
Kommunedirektøren orienterte kommunestyret i møte den 27.10.22 om at kommunen ville innføre et sparetiltak med å slukke gatelysene mellom kl. 22.00 og 06.00. Kommunestyret ønsket at gatelysene skulle være slått av mellom kl. 23.00 – 06-00.
Gatelysene vil være på natt til lørdag og natt til søndag