Vi vil med dette informere om at det vil bli arrangert et internasjonalt sykkelritt i Øyer fredag 6. september.

Rittet er et tempo-ritt der syklistene kjører en og en. Første start er 10:00, siste målgang ca 15:30.

I perioder kan det være noe begrensede muligheter for å komme seg til og fra boligen med bil.

Det er  viktig at sikkerheten blir ivaretatt for syklistene og samtidig tilrettelegge så godt vi kan for dere som bor langs løypen.

Her finner dere trafikk informasjon.