"Ta et tak" er en aksjon som retter seg mor våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelsei byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Det er løpende søknadsbehandling og kriterier for tildeling og søknadsskjema finner du her.