En stor takk rettes til Ungdomsrådet 2019-2021 for deres innsats! Vi takker for godt samarbeid, engasjement og innspill!

Ungdomsrådet 2021-2023 har sitt første møte 02. november. Har du saker av interesse for Ungdomsrådet? Ta gjerne kontakt med Ungdomsrådets sekretær Eli Eriksrud.