Generelle råd fra fylkesmannen i Innlandet:

  • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.

  • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.

  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

  • Unngå kollektivtransport når det er mulig.

  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser.

  • Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.

  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.

Vi ønsker alle ei riktig fin 1. maihelg!