Det har den siste tiden vært tilfeller med meslinger i både Norge og andre land. Øyer helsestasjon ønsker derfor å tilby gratis meslingevaksine til deg som ikke har det fra før, og som er født etter 1960. Meslingevaksinen er en del av MMR vaksinen som også beskytter mot røde hunder og kusma.

Meslinger er veldig smittsomt og kan gi alvorlige komplikasjoner for den som blir smittet.

Det antas at de som er født før 1960 har hatt meslinger og har opparbeidet seg immunitet. Det anses derfor ikke som nødvendig å ta vaksinen for denne aldersgruppen. Vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. De som har fulgt programmet har derfor fått vaksinen, hvis de er født etter 1969. Vi anbefaler derfor at alle som er født fra 1960 til 1970 vaksinerer seg mot meslinger. Anbefalingen gjelder også for de som av ulike grunner ikke har vaksinert seg og er født etter 1970.

For mer informasjon:

https://fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/

Ta gjerne kontakt med Øyer helsestasjon for avtale eller ev spørsmål.

Telefon: 94786463