Det er løpende behov for tilkallingsvikarer som brukerstyrt personlig assistent, BPA for en voksen dame. BPA-ordningen er underlagt Miljøtjeneste og bofellesskap.

Vi søker tilkallingsvikar som BPA-assistent til en voksen dame, som bor i eget hus. Hun sitter i rullestol og trenger bistand til dagliglivets behov, blant annet forflytting.

Vi trenger ansvarsfulle og trygge assistenter som mestrer bruk av hjelpemidler, og som tar utfordringen på alvor. Vi gir grundig opplæring innen medisinering.

Til stillingen søker vi assistent som har evne til å arbeide selvstendig, er god på samarbeid, er fleksibel, løsningsorientert og i fysisk god form, da det er et aktivt yrke. Førerkort kl. B er ønskelig, men ikke noe krav.

Politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a må framvises før tiltredelse.
Det kreves også helseattest.

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig kreves.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Spørsmål om arbeidsplassen og tjenesten kan rettes til: Arne Johansen, avdelingsleder Bo- og avlastning, Tlf. 915 97 624 eller arne.johansen@oyer.kommune.no

Søknadsfrist: Løpende