Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres.

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2016.

Ønsker du å sende inn forslag til kandidater kan dette gjøres til: bjorn.vasaasen@vegvesen.no innen 1.desember 2016.