Statsforvalteren har endelig godkjent bygging av midlertidig bru og etter all sannsynlighet starter de den praktiske delen av jobben i månedsskifte november/desember 2022. Det betyr at midlertidig bru ikke kommer på plass før vinteren, med de uheldige konsekvenser det får for folk og næringsliv på Tretten. Smale og bratte omkjøringsveger vil bety trafikksikkerhetsutfordringer og økte kostnader til utbedringer og vintervedlikehold på omkjøringsvegene.

Tretten bru er kun 10 år gammel og ble bygget av Statens Vegvesen som en del av ny E6. Brua er godkjent av bruavdelingen i Vegdirektoratet.

Brukollapsen på Tretten er en ekstrem og ekstraordinær situasjon. Heldigvis gikk ingen liv tapt! Ingen kunne forutse at dette kunne skje. Brukollapsen delte Tretten sentrum i to deler med de uheldige konsekvensene det gir for innbyggere og næringsliv og som har ført til at mange andre bruer ble stengt og som fortsatt er stengt. Gudbrandsdalstinget er bekymret for sikkerheten og for hvilke kostander dette vil gi.

Det vil få store konsekvenser for hele Innlandssamfunnet om kostnadene ifm brukollapsen må bæres av Innlandet fylkeskommune da det vil komme til å gå ut over vegvedlikehold og investeringer i hele Innlandet i lang tid framover.

Gudbrandsdalstinget har derfor klare forventninger om at staten skal dekke kostnadene med bygging av midlertidig bru, ny permanente bru, samt kostander forbundet med andre stengte bruer.