Det blir drop-in vaksinering på Tretten Samfunnshus onsdag 1.12.21  kl. 14-18 og onsdag 8.12.21 kl. 14-18. 

Tilbudet gjelder for: 
- 1. dose og 2.dose alle aldersgrupper
- 3.dose/oppfriskningsdose til de som er over 65 år, samt de over 18 år med underliggende sykdommer som har fått 2. dose for minst 6 måneder siden.
 
Merk at oppfriskningsdose for de som er over 65 år ikke skal tas før tidligst 5 måneder etter dose nummer 2. 
Det må også være minst en uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine.
 
De som har fastlege i Øyer kommune, har også mulighet til å kontakte sine legekontor.