Interkommunalt politisk råd har revidert kriteriene for tildeling av utviklingsmidler til arrangement. Disse finner du her http://www.lillehammer.no/arrangementsstoette.283314.no.html 
 
Neste søknadsfrist: 15. februar 2021
 
Lurer du på noe? 
Kontakt 
Stein B. Olsen, tlf. 977 18 106, e-post: steinb@lillehammer.com eller 
Anne Kirsti Ryntveit, tlf. 90611464, e-post: akr@vekst.lillehammer.no