Mandater

Senterpartiet     7
Arbeiderpartiet 5
Høyre    5
Sosialistisk Venstreparti 3
Fremskrittspartiet 1


Her er de 21 representantene i kommunestyret for perioden 2023-2027 (personene i partiet er sortert etter rangeringen de har fått etter personstemmer):

Senterpartiet
Faste representanter:
1. Jon Halvor Midtmageli
2. Mona Skurengslien Svegården
3. Randi E Øverhaug Sagheim
4. Svein Løken
5. Lars Høvren
6. Marthe Lang-Ree
7. Amund Aarnes

Vararepresentanter:
1. Hans Kristian Bjerkestuen
2. Kristine S Bergum
3. Eirik Rybakken Nordlien
4. Heidi Stenseng
5. Simen Szacinski
6. Bente Gaukstad
7. Einar Moe
8. Audun Bjørnstad
9. Torunn Synnøve Skogen
10. Hilde Nordlien Odden

Arbeiderpartiet
Faste representanter:
1. Unni Staum
2. Erling Broen
3. Gudbrand Sletten
4. Ingrid Rugsveen
5. Lisa Kramprud

Vararepresentanter:
1. Marianne Staum
2. Bodil Stalenget
3. Anders Haugen
4. Rune Moen
5. Jon Magne Aspelund
6. Roar Holten
7. Andris Malasevskis
8. Dag Norvald Hansen

Høyre
Faste representanter:
1. Anne Marie Sveipe
2. Roar Øien
3. Anne Kristine Aronsveen
4. Mari Helene Botterud
5. Bjørner Killi

Vararepresentanter:
1. John Berge
2. Ole Henrik Illenberg Solgaard
3. Per Johan Nermo
4. Terje Moheim
5. Marthe Langvik
6. Endre Skjerve Aronsveen
7. Unni Helen Viker Harjo
8. Magnus Vedum

Sosialistisk Venstreparti
Faste representanter:
1. Nisveta Tiro
2. Niklas Aas Skovdahl
3. Mahdi Kalil Kasim

Vararepresentanter:
1. Odd Inge Vistad
2. Inger Stalheim Thorsen
3. Thea Beate Hansen
4. Kjetil Karlsen
5. Trond Ludvigsen
6. Gro Helen Kristensen

Fremskrittspartiet
Faste representanter:
1. Fridtjof Bjerke

Vararepresentanter:
1. Anders Ledum
2. Tone Ørjasæter
3. Knut Haugen
4. Marte Haugen

Her finner du fullstending valgprotokoll