Prøveresultatene fra uke 29 viste god badevannskvalitet på badeplassene Bådstødammen og Mageli Camping ( Losna).

Når det gjelder dam ved Hunderfossvegen var E.coli på 387, som havner i kvalietsklasse 2 (mindre godt badevann). Denne dammen brukes ikke til bading i dag, men vurderes som fremtidig tilrettelagt badeplass av Øyer kommune. Det var lite vann – og vanskelig å ta prøve der i uke 29.