I fra 26.6.21 kl. 16.00 er det meldt om fare for styrtregn. Vi ber om alle følger med på stikkrenner og bekker hvis hendelsen skunne inntreffe. 

Vakttlf. til vann og avløp: 975 84 240