Som det sto i siste nyhetssak fra Innlandet fylkeskommune vet ikke fylkeskommunen hvor lang tid de statlige myndighetene vil bruke på å behandle søknaden om å få arbeide i elva. Søknaden gjelder fram til 1. mai neste år.

" Vi trenger 2 – 3 måneder til å planlegge arbeidene, lyse ut oppdraget og knytte til oss en entreprenør. Dermed kan vi komme i gang i januar, hvis vi får de tillatelsene vi har søkt om. Vi må være ferdig med arbeidet i Lågen før vannføringa øker til våren, sier Klemetrud."
Samtidig blir det jobbet med prosjektering/detaljplanlegging av det fysiske arbeidet.