Rikke sammen med sine kollegaer fra Bokollektivet på Øyer Helsehus, Kristin m Enger og Ingunn Bjørnstad.

Fagprøva ble avlagt på Øyer helsehus.

Vi ønsker lykke til!