Vårt utgangspunkt er at vi vier alle som ønsker en borgerlig vigsel i vår kommune. Ekteskapsloven sier at det i utgangspunktet er et tilbud til kommunens egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men vi stiller oss åpne for å vie alle som ønsker det.

Forskjellen ligger i hvem som må betale gebyr og hvor stort gebyret er. Du finner mer informasjon om hva det koster i nedenfor. 

Hvem kan vigsle?

Ordfører og varaordfører har vigselsrett (Ekteskapsloven § 12,b).

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skjemaene finner dere på Skatteetaten.no og disse sendes samlet til deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet, dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

Avtal tid og sted når prøvingsattest foreligger

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Når prøvingsattesten foreligger tar dere kontakt med kommunen for nærmere avtale om tid og sted for vielsen.

Kontaktperson for borgerlige vigsler i Øyer kommune: 
Formannskapssekretær Laila Odden,
E-post: laila.odden@oyer.kommune.no.
Telefon: +47 977 12 820

Kommunens alminnelige tilbud er innenfor normalarbeidstiden kl. 08.00-15.00 mandag til fredag i kommunens lokaler. Dette er gratis for kommunens egne innbyggere, for utenlandske brudepar og for norske statsborgere bosatt i utlandet. Det tilbys også vigsler på andre steder enn i kommunens lokaler og utenfor normalarbeidstiden, i de fleste tilfeller vil det da påløpe gebyr. 

Hva koster det?

Borgerlig vigsel
 20232024Endring %
Kommunens egne innbyggere, utenlandske brudepar og norske statsborgere bosatt i utlandet:   
a.) Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normal arbeidstid og i kommunens lokaler.GratisGratis 
b.) Vigsler utenfor normal arbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse.1600,-1670,-4%
c.) Vigsler utenfor normal arbeidstid og på et annet sted enn i kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse2700,-2820,-4%
    
Brudepar hjemmehørende i andre kommuner:   
a.) Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens lokaler2700,-2820,-4%
b.) Vigsler utenfor normal arbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse.3230,-3370,-4%
c.) Vigsler utenfor normal arbeidstid og på et annet sted enn i kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse4320,-4510,-4%
    
Vitner, tilbys utelukkende innenfor normal arbeidstid og i kommunens lokaler, to vitner.   
Kommunens egne innbyggere, utenlandske brudepar og norske statsborgere bosatt i utlandet:260,-270,-4%

To uker før seremonien

To uker før seremonien tar brudeparet kontakt med kommunen ved ordfører for å avklare sine eventuelle ønsker om musikk eller kunstneriske innslag under seremonien. 

Ordfører, Anne Marie Sveipe
E-post:  anne.marie.sveipe@oyer.kommune.no
Telefon: +47 957 96 280

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Hvordan foregår seremonien?

Før seremonien
Brudepar, forlovere og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Brudepar og forlovere må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter.

Under seremonien
Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. 

Fotografering/filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Ringer
Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Kunstneriske innslag
Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd.

Etter seremonien
Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Denne fungerer som midlertidig vigselattest inntil dere får endelig vigselattest i posten fra folkeregisteret.

Teksten i vigselsformularet som leses opp

Kjære brudepar 

(Navnet på brudeparet) 

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. 

Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer: 

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag. 

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre. 

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her. 

Og nå: 

(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret) 

Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) 

Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret): 

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? 

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren): 

Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk. 

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten.

Vigselattesten blir sendt via Altinn.

Steder i Øyer som er vigslet og forbeholdt kirkelige bryllup

I Øyer kommune er følgende steder kirkelig vigslet:

  • Øyer kirke
  • Tretten kirke
  • Kjørkjehaugen på Sør-Tretten
  • Borkerud pilegrimskapell på Sør-Tretten
  • Steinalter på Åstkjørkja i Øyerfjellet
  • Skåe i Midtbygda Øyer
  • Sirabøl kapell i Nordbygda Øyer
  • Svarverstugugrava i Øyerfjellet
  • Alter på Lyngkampen i Øyerfjellet

Dersom dere ønsker vigsel på et av disse stedene kontakt Øyer og Tretten Kirkelige fellesråd.