Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.

 

Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge.

 

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av is og snø. Vi oppfordrer derfor publikum til å ikke bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

 

Med ønske om en fortsatt god og trygg vinter!

 

Med vennlig hilsen
Ingrid Dietrichson