I Øyer gjelder nasjonale retningslinjer - se helsenorge.no for detaljer. 

Kommer du fra et område med strengere retningslinjer skal du forholde deg til dem. Uansett skal du følge de grunleggende tipsene - hold avstand, vask hender, hold deg hjemme om du ikke er frisk. Det er også lurt å teste seg om en har den minste mistanke om at en kan være smittet. Bruk av munnbind anbefales når det er utfordrende å holde minst en meters avstand til andre. Se informasjon om riktig bruk av munnbind her.

Unngå kontakt med andre enn de du reiser sammen med. Det er tillatt å handle på butikkene i Øyer, men unngå å reise hele følget sammen på butikken. Serveringstedene er åpne for alle, men det vil være streng håndheving av smittevernet også her.

Smittevernreglene kan endres i løpet av kort tid. Følg med i media for oppdateringer.