Turnusprogrammet Gat

  KLP Min Side Pensjon -  Offentlig tjenestepensjonsordninger.KF Infoserie

 

 

 

 

MinGat - turnusprogram. (For ansatte i Pleie og omsorgstjenester (PLO)). MinGat er en personlig webside for ansatte der du blant annet kan se egen arbeidsplan. I MinGat får du oversikt over registreringer knyttet til deg som ansatt, som adresse og telefonnummer, egne vakter og timeliste. Du får også informasjon om avdelingen, som vaktbok, ansattliste og ledige vakter.

 

Andre programmer slik som for eksempel "Trio Webuser Interntelefoner 3-1" og "Ikomms - Web-skjema for brukerdefinering" må startes fra intranettet.