Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  Foto: Hanna Røberg
21. mars 2018

Forebygging flom

12.5.18 kl. 20.30 Fylkesvei 312 ved Odden er åpnet for trafikk igjen, vannet har trukket seg tilbake.

12.5.18 Fylkesvei 312 ved Odden camping er midlertidig stengt på grunn av overvann. E6 ved Fåvang er stengt for personbiler, omkjøring skiltet.

11.5.18 Øyer kommune følger nøye med på utviklingen av flomtilstanden i Gudbrandsdalslågen og sidevassdragene. Vi vurderer fortløpende behov for tiltak, men minner om at det grunneiers eget ansvar å sørge for at vassdragene er åpne. Fjern kvister, trær og løsmasse fra stikkrenner og utløp slik at vannet kommer fram i natulige løp.

 

Vi begynner å nærme oss våren etter en meget snørik vinter, noe som kan medføre flom.

Det er grunneierne som har ansvaret for bekker og vassdrag på sin eiendom. Det er nå svært viktig at de blir vedlikeholdt, slik at de fungerer i en eventuell flomsituasjon. Vi ber om at alle grunneiere følge med på bekker og stikkrenner på sin eiendom.

Nyheter

Fest i Musdal.

Unge fra Musdal som bor andre steder er også velkomne. Start kl. 19.00 ved gapahuken, Musdalsætra...

Hva skjer?

Aktuelt