Øyer kommune har ca 5100 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallet i kommunen har hatt en positiv utvikling gjennom det siste tiåret. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. I seinere år har reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har fin natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Kommunen har full barnehagedekning. Øyer kommune er IA-virksomhet. Det er god pensjonsordning, fleksitid og det legges vekt på et godt arbeidsmiljø.

Tilsettinger i Øyer kommune

Tilsettingsmyndigheten er delegert til virksomhetene med den enkelte virksomhetsleder som ansvarlig. Tilsetting skjer i henhold til lover, regulativ og retningslinjer.

Øyer kommune bruker elektronisk søknadsskjema. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Øyer kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest.

Trinn 1 - Registrering/innlogging

  • Opprett brukernavn og passord før du logger seg på første gang.
  • Har du søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte epostadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord".
  • Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget - postmottak@oyer.kommune.no eller  tlf. 61 26 81 00.

Trinn 2: Slik søker du

  • Logg deg inn og følg instruksene.

LEDIGE STILLINGER I ØYER KOMMUNE:         

Type stilling: Søknadsfrist:
Vernepleier miljøtjenesten - 100% fast stilling - 2.gangs utlysning - Arkiv-ID: 18/1404 10.8.18
Sykepleier hjemmetjenesten - 60% vikariat - Arkiv-ID: 18/1401 23.7.18
Helsefagarbeider hjemmetjenesten - 50% fast stilling . Arkiv-ID: 18/1402 23.7.18
Helgestillinger hjemmetjenesten - deltid faste stillinger -Arkiv-ID: 18/1403 23.7.18
Støttekontakter for voksne og eldre (DOC) (PDF) Kontinuerlig

Sommerjobber - Helse- og omsorgstjenesten Arkiv id. 18/397

Fortløpende

Søknadsskjema - søknad på ledig stilling i Øyer kommune.