Fylkeskommunen vet ennå ikke nøyaktig når brua vil være helt ferdig, men den vil bli åpnet for trafikk så fort som mulig, når arbeidet med brua, fylkesvegene og elektroinstallasjonene er helt ferdig.

Siste stengeperiode på E6

E6 ble stengt for trafikk ved anleggsstedet på Tretten den 30. mai, da Statens vegvesen begynte å montere den brukonstruksjonen som går over E6 og inn på fylkesvegen på østsida. Arbeidet med å montere denne brua og rydde opp igjen og reparere E6 etterpå foregikk fram til 9. juni. I løpet av ettermiddagen den 9. juni blir E6 åpnet igjen.

Jobber med ferdiggjøring

- Entreprenøren er nettopp ferdig med støpearbeidet på fundamentet som står nærmest land i Lågen på østsida. Dette måtte utføres etter at stålkonstruksjonen var på plass. Nå jobber vi med asfaltering, rekkverk og skilting, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

- Signalanlegget som skal styre trafikken skal også monteres og testes. Alt må fungere godt, før brua kan åpnes for trafikk.

Vet mer om vel ei uke

- Det er vanskelig å vite nøyaktig når den midlertidige brua kan åpnes for trafikk, før vi har kommet litt lenger med de avsluttende arbeidene. Vi jobber for å åpne brua så fort den er ferdig bygget, kontrollert og alle godkjenninger er i orden, fortsetter Klemetrud.

Han og resten av byggeledelsen regner med å ha bedre visshet om dette rundt den 20. juni. Fylkeskommunen vil komme med mer informasjon om forventet åpningstidspunkt da.