Nå kan folk gå og sykle på midlertidig bru

Fredag 23. juni åpnet gang- og sykkeldelen av den midlertidige brua på Tretten.

De første fotgjengerne og syklistene kunne igjen krysse Lågen på raskeste måte fra rundt klokka 07 om morgenen den 23. juni.

- Hvis alt går etter planen, kan biltrafikken også gå på den midlertidige brua fra fredag 30. juni, forteller prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Les hele pressemeldingen fra Innlandet Fylkeskommune her