Innlandstrafikk har kommet fram til følgende tilpasninger:

Linje 521 blir etterhvert kjørt med kun en buss mellom Musdal og Tingberg i begge retninger. Med det tar vi bort en buss og reduserer trafikken langs Vestsidevegen både morgen og ettermiddag.
Samtidig er det gjort diverse tiltak langs Vestsidevegen som å redusere fartsgrense, utvide vegen, kvisting for å bedre sikt i tillegg til at det vil være økt fokus på vintervedlikeholdet gjennom vinteren. Det er også koordinert mellom busser og nyttetransport slik at f.eks Tine ikke kjører i tidsrommene som Innlandstrafikk kjører, og Tine har også oppfordret sine leverandører til å innrette seg etter denne ordningen. Vi har også tatt i betraktning at det "alltid" har gått buss i Vestsidevegen. 
Tilpasningene vil trolig iverksettes ved skolestart over nyttår!