Informasjon om hva du skal rapportere i a-meldingen og hvordan, finner du på a-ordningens nettsider. Har du spørsmål om a-ordningen og utfylling av a-meldingen, se a-ordningens kontaktinformasjon. Der ser du også hvilken fagetat som svarer på hva.

Generell informasjon om arbeidsgiverpliktene (lønnsopplysningsplikt, plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift) finner du på skatteetaten.no. Der finner du også oversikt over satser. Se også Skatte-ABC for mer informasjon om blant annet skatteregler.

Lønnsytelser - mest brukte ytelser


 • Lønn mv. - kontantytelser
 • Telefon, bredbånd
 • Bilgodtgjørelse
 • Bil - fri bil, firmabil
 • Forsikringer
 • Pensjon - kollektiv tjenestepensjonsordning

Andre lønnsytelser


 • Aksjer til underkurs
 • Arbeidsreise
 • Avis - fri avis
 • Bolig - fri bolig
 • Bompenger
 • Bot/gebyr
 • Datautstyr - hjemme-PC
 • Erstatning for tort og svie
 • Feriereise
 • Hytte - fritidsbolig
 • Kontingent
 • Kontorgodtgjørelse 
 • Kost og losji - fri kost og fritt losji
 • Lån fra arbeidsgiver - rentefordel 
 • Motorsykkel - båt - campingvogn
 • Pensjon AFP
 • Pensjon - individuell pensjonsavtale (IPS)
 • Personalrabatt
 • Piggdekkgebyr
 • Styrehonorar
 • Trening - treningsordning for arbeidstaker