Næringslivet på Tretten har store utfordringer etter brukollapsen på Tretten. Det er påført ekstra kostnader, det brukes mer tid og omsetningen har falt dramatisk for noen.
Formannskapet vedtok derfor i møte 18.10.22 å bevilge kr. 4mill til et ekstraordinært næringsfond for de bedriftene som er rammet. I tillegg har fylkesutvalget bevilget kr. 1mill.
Det ble i første runde tildelt kr. 743.000,- til 3 virksomheter. Utfordringene er ikke over før midlertidig bru er på plass, og formannskapet vedtok derfor den 13.12 å utlyse midlene på nytt med søknadsfrist 20.01.2023.
 
Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no, søk opp Øyer kommune.