Formannskapet har behandlet Økonomiplan 2023-2026 og Årsbudsjett 2023 for Øyer kommune, og formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i perioden 16. november – 2. desember. 
Øyer kommunes gebyrsatser for 2023 inngår i budsjettsaken. 
 
Kommunestyret skal behandle og vedta økonomiplan og årsbudsjett 8. desember. 
 
I høringsperioden fram til 2. desember kan innspill til budsjett og økonomiplan sendes til Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no 
 
Link til budsjettdokumentene finnes her