Løpende oppdateringer

Har du fått naturskader etter ekstremværet?
​Les mer om hvordan du går fram her 

Mandag 14.08.23

Varsel om jord- og flomskredfare på oransje nivå, gyldig fra: 15.08.2023 kl.15:00
Les mer på lenken her

Lørdag 12.08.23

Vegvesenet melder om at E6 har åpnet med omkjøring gjennom Tretten sentrum. Det er også omkjøring i Fåvang og på Sør-Fron så nå kan man komme seg gjennom hele dalen.

Fredag 11.08.23

Det har blitt gitt tillatelse til massetransport fra Hafjell Maskin sin tomt på Tingberg industriområde utenom tillatt tidsrom, det vil si natt og helg. Massen skal benyttes til plastring av E6 mellom Tingberg og sentrum. Arbeid pågår nå.

Fv. 2522 Blomberg i Øyer, Innlandet
Skardsmoen er nå åpnet for trafikk mellom Øyer og Tretten

Torsdag 10.08.23

Kongsvegen på Tingberg er åpen igjen ved avkjøring til E6
Velkommen til Øyer rådhus

Kriseledelsen i Øyer kommune hadde møte i dag kl. 17.00 og etter ny vurdering så kan Vidarheim barnehage åpne igjen som normalt fra i morgen fredag 11.08. Foreldrene blir varslet direkte via sms.

Vidarheim barnehage stenges
Av sikkerhetsmessige grunner stenges Vidarheim barnehage i dag og i morgen. Foresatte som har samfunnskritiske yrker(dvs. yrker innen helse, vei, vann bla.) med behov for barnehageplass disse dagene, får dette.
Foreldre er informert direkte fra barnehagen, og har fått frist til kl.12 i dag om å si ifra vedr. samfunnskritiske funksjoner.

Det ser ut som om flomtoppen snart er nådd. Pr. nå er E6 fortsatt stengt gjennom store deler av kommunen.
Følg med på Vegtrafikksentralen på www.175.no
For å belaste vegnettet minst mulig, anbefaler vi våre innbyggere kun nødvendig reiser.
Bruk veier høyere i terenget.
Risikoen for ras er fortsatt ikke over. Endringer kan skje på kort varsel.

Fv. 2522 (avkjøringsveg) Tingberg/Øyer, i retning mot Tretten
Oversvømmelse, vegen er stengt.
Oppdatert:10.08.2023 kl. 03:48

Onsdag 09.08.23

E6 Øyertunnelen
Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 20:00 og 06:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 07.08.2023 til 11.08.2023.
Omkjøring er skiltet.

E6 Moksa i Øyer, Innlandet
Oversvømmelse, to påvirkede kjørefelt.
Oppdatert:09.08.2023 kl. 18:18

E6 85 Granrudmoen i Øyer, Innlandet - E6 Frya i Ringebu, Innlandet, i retning mot Otta
Oversvømmelse, vegen er stengt.
Oppdatert:09.08.2023 kl. 19:00

Fv. 2522 Blomberg i Øyer, Innlandet
Flom, vegen er stengt.
Oppdatert:09.08.2023 kl. 13:12

Informasjon hentet fra Statens vegvesen

 

Nyttig informasjon

Som grunneier har du ansvaret for å sikre deg selv og din eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder, slik som vanninntrenging i kjeller og oversvømmelse på eiendommen.

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Øyer Kommunen sin vakttelefon: 97 58 42 40.

Kommunenes beredskapstelefon: 917 99 859.

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. Les mer om hvordan du kan forebygge og begrense skadene

Her kan du lese mer om varselet og hvordan en skal forholde seg:

Brannvesenet

Brannvesenet forventer stor pågang av oppdrag i forbindelse med uværet Hans. I den forbindelse har de opprettet et eget telefonnummer for kontakt direkte til deres stab. Alle henvendelser går via dette nummeret: 480 77 059

Er liv og helse i fare, ring nødnumrene 110 - 112 - 113.

Oppmøtesteder ved eventuell bortfall av elektronisk kommunikasjon og strøm

Ved eventuelt bortfall av elektronisk kommunikkasjon, telefoni og strøm, vil det bli etablert oppmøtesteder ved Samfunnshuset på Tinberg og ved Samfunnshuset på Tretten. Her vil det ved behov bli gitt nødvendig informasjon til befolkningen. 

Ved spørsmål kontakt servicetorget mellom kl 09.00-14.00 på telefon 61 26 81 00