Rapporten med vedlegg kan leses nederst i artikkelen her