Plan- og Miljøutvalget i Øyer kommune har i sammenheng med offisiell adressetildeling,
vedtatt den 20/09-2022  å legge følgende navneforslag av veg, med navn og skrivemåte ut på høring:
 
Forslaget er innenfor disse reguleringsplanene:
Planid. 201803 :  Veg 1: Ilsæterurda
 
Planid: 201901:   Veg 1: Nestingssætra
 
Planid: 201203:   Veg 1: Langbrattbakken
                             Veg 2: Skålmyrvegen
 
Planid: 201204A: Veg 1: Lekkjet
 
Planid: 201711:    Veg 1: Hongsgutua
                             Veg 2: Mustjønnlia
                             Veg 3: Høgsvea
 
  Høringen ligger ligger ute på hjemmesida under "Pågående høringer"