E6 Tretten

Aksellastrestriksjoner

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra lørdag 01.04.17 kl. 07.00, med unntak for melkebil, renovasjonsbil og rutegående persontransport.
2017-03-29

OFFISIELL ADRESSETILDELING - HØRING AV NAVN.

Utvalg for stedsnavn i Øyer kommunen har i møte den 25.01.2016 i sak 2/16, vedtatt navn tilknyttet Trodalen boligområde som er under utbygging nå.

2016-05-09
Informasjon

Utlysning

Driftstilskudd for fysioterapeut

Øyer kommune har ett ledig 100 % driftstilskudd for fysioterapeut ved Øyer fysioterapi.
2016-01-19
E6 Tretten

Opphevelse av aksellastrestriksjoner

Aksellastrestriksjonene oppheves fra 11.mai 2015, med unntak av Bjørnstadvegen
2015-05-07
E6 Tretten

Aksellastrestriksjoner

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra 7.april.
2015-03-30
Kulturskolen

Utviklingsplan for Øyer kulturskole - offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 14.oktober, sak 85/14 om "Utviklingsplan for Øyer kulturskole"
2014-10-16
Gjerder

Høring retningslinjer gjerder

Planutvalget behandlet i møte 8.september, sak 48/14 om "Retningslinjer for gjerdehold i Øyer kommune"
2014-09-17
Bolig

Leilighet/hybelleilighet

Vi har behov for å leie et par små boenheter til ungdom med noe behov for oppfølging. Øyer kommune har oppfølging, men det er også aktuelt med et samarbeid med utleier om enkelte tilsyns eller oppfølgingsoppgaver. Det er ønskelig at utleieenhetene har sentral beliggenhet enten Tretten eller Øyer. Ta kontakt for nærmere informasjon og drøfting . Henvendelse Helse- og familietjenesten, tlf. 61 26 81 70.

2014-01-22